ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αποποίηση ευθύνης και  όροι χρήσης
  • Ο επισκέπτης του παρόντος ιστολογίου αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη. Οι μετεωρολόγοι του ιστολογίου καθώς και πιθανοί τρίτοι παροχείς πληροφοριών δεν εγγυώνται ότι οι προγνώσεις καιρού και οι συναφείς πληροφορίες επαληθεύονται πάντοτε.
  • Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.
  • Σε καμία περίπτωση οι ιδιοκτήτες του ιστολογίου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών σε αυτό έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στο ιστολόγιο.
  • Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστολογίου αυτού αποτελούν ιδιοκτησία των δημιουργών και διαχειριστών του και διατίθενται στους επισκέπτες του ιστολογίου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο χωρίς γραπτή άδεια των ιδιοκτητών του ιστολογίου (Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).