Ο Μάρτης δεν αποφάσισε ακόμα αν θα φύγει σαν αρνί ή σαν λιοντάρι
1 σχόλιο: