Τα τελευταία νέα από το Ελ Νίνιο

Αποκλίσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας
 τον Οκτώβριο 2015 στη περιοχή ΝΙΝΟ 3.4
 του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού. Πηγή: ECMWF
Το Ελ Νίνιο στον κεντρικό Ειρηνικό παραμένει πολύ ισχυρό με τις θερμοκρασίες της θάλασσας να κινούνται προς τις αναμενόμενες μέγιστες τιμές τους, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος του έτους. Σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1981-2010, η απόκλιση της θερμοκρασίας της θάλασσας τον Οκτώβριο ξεπέρασε τους 2,4°C. Η τιμή αυτή είναι η δεύτερη θερμότερη τιμή για Οκτώβριο μήνα ακριβώς πίσω από την αντίστοιχη τιμή του επεισοδίου 1997-98.

Κανονικές (μέσες) και παρατηρούμενες θερμοκρασίες της θάλασσας 
στην περιοχή ΝΙΝΟ 3.4. Πηγή: ECMWF
Ο διπλανός χάρτης δείχνει την εξέλιξη της μέσης θερμοκρασίας της θάλασσας βασισμένης στις παρατηρήσεις της περιόδου 1981-2010 (κόκκινη γραμμή) και την εξέλιξη της παρατηρούμενης θερμοκρασίας της θάλασσας από τον Ιανουάριο του 2015 σύμφωνα με δύο διαφορετικές αναλύσεις (μπλε γραμμές). Η διαφορά μεταξύ της κόκκινης και των μπλε γραμμών είναι η απόκλιση (anomaly) της θερμοκρασίας της θάλασσας. Αυτά που εντυπωσιάζουν είναι η μεγάλη απόκλιση της θερμοκρασίας και η απόλυτη τιμή της που πρόσφατα ανέβηκε στους 29,5°C.

1 σχόλιο: