Πόσο μπορούμε να αμφισβητούμε τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών για την κλιματική αλλαγή;

Από τη Διάσκεψη για το Κλίμα στη Βόννη
Τις προάλλες στη φιλική μετεωρολογική ιστοσελίδα Snow Report Forum έγινε αντιπαράθεση απόψεων για την κλιματική αλλαγή και ετέθη θέμα στο κατά πόσο ο καθένας μας μπορεί να αμφισβητήσει τα συμπεράσματα μιας σχετικής με το θέμα επιστημονικής έρευνας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό μπορεί να γίνει με μια βασική προϋπόθεση: τα νέα συμπεράσματα να έχουν προκύψει από έρευνα που έγινε με τον ίδιο επιστημονικό τρόπο. Πάντως, στην ιστορία της επιστήμης σπανιότατα τα αποτελέσματα μιας έρευνας ανατρέπονται πλήρως από μια νέα έρευνα. Συνήθως διορθώσεις ή συμπληρώσεις γίνονται. Αν για παράδειγμα πάρουμε την έρευνα για το φως, το πρώτο συμπέρασμα του Νεύτωνα περί της σωματιδιακής του φύσεως δεν ανετράπη εξ ολοκλήρου από τους επόμενους φυσικούς. Διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση τα καινούργια ευρήματα.


Αν εστιάσουμε στο θέμα της κλιματικής αλλαγής που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Το ότι το κλίμα αλλάζει συνεχώς είναι αποδεδειγμένο και η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι οι αλλαγές του παρελθόντος έγιναν ερήμην των ανθρώπων και βασικά οφείλονταν σε αλλαγές του ποσοστού της ηλιακής ενέργειας που έφθανε στον πλανήτη μας (Κύκλοι Μιλάνκοβιτς, εκρήξεις ηφαιστείων κ.ά.).

Τις τελευταίες δεκαετίες τα βασικά συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η επιστημονική έρευνα για αυτά που συμβαίνουν στο κλίμα του πλανήτη μας είναι τα παρακάτω:

(α) Έχει ανέβει η μέση θερμοκρασία της Γης (άμεσες παρατηρήσεις αλλά και επιπτώσεις όπως το λιώσιμο των πάγων κ.λπ.).

(β) Δεν υπάρχει αύξηση του ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στη Γη.

(γ) Από το 1958 αυξάνεται συνεχώς η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

(δ)  Το διοξείδιο του άνθρακα είναι θερμοκηπικό αέριο. Η ανακάλυψη έγινε τον 19ο αιώνα.

Οι επιστήμονες που προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο  συνδέουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη με την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά του, επειδή ακριβώς το διοξείδιο του άνθρακα είναι θερμοκηπικό αέριο. Σύμφωνα με την  IPCC, το ποσοστό αβεβαιότητας στον παραπάνω συλλογισμό είναι εξαιρετικά μικρό.

Οι αρνητές της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής αμφισβήτησαν εξαρχής την παραπάνω σύνδεση με σειρά επιχειρημάτων, που, καθώς τα χρόνια περνούσαν και η πραγματικότητα τα διέψευδε, ένα-ένα εγκαταλείπονταν. Έτσι, η αρχική τους θέση ότι δεν υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας της Γης εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε με τη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος, για τη οποία επικαλούνται τις μεταβολές του παρελθόντος που δεν υπήρχε η έκλυση ανθρωπογενούς διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όμως, φίλοι μου, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις κλιματικές μεταβολές του παρελθόντος γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει προηγούμενο. Τότε, λόγω αλλαγής του ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας που έφθανε στη Γη, η άνοδος ή η πτώση της θερμοκρασίας προηγούνταν και ακολουθούσε η αύξηση ή η μείωση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο: εμείς απελευθερώνουμε το αέριο στην ατμόσφαιρα και αυτό με τη σειρά του ανεβάζει τη θερμοκρασία. Λέτε να μην είναι επιστημονικά σωστή αυτή η αντιστροφή; Μα πρόκειται για τον ίδιο φυσικό νόμο!

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποιο εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο που να εξηγεί τη συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη και η επικαλούμενη από ορισμένους εσωτερική μεταβλητότητα του κλιματικού συστήματος δεν επαρκεί για την εξήγηση του φαινομένου καθώς δεν ξεπερνάει τα 10 με 15 έτη, οι αρνητές της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής άλλαξαν βασικό επιχείρημα. Λένε συγκεκριμένα ότι δεν αποτελεί πρόβλημα το διοξείδιο του άνθρακα αλλά οι υδρατμοί, οι οποίοι είναι το ισχυρότερο αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθειά τους να κρατήσουν μακριά από κάθε ενοχή το διοξείδιο του άνθρακα. Ακόμα και στο μεθάνιο των καλοκάγαθων αγελάδων ή το οξείδιο του αζώτου θα προσπαθήσουν να ρίξουν την ευθύνη προκειμένου να γλυτώσει το αγαπημένο τους αέριο! Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα των υδρατμών που από τη φύση του είναι πολύπλοκο.

Οι υδρατμοί είναι ένα από τα σπουδαιότερα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου και για το λόγο αυτό παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη θέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με τη NASA, απορροφούν πάνω από το 50% της γήινης ακτινοβολίας προς το διάστημα. Ακολουθούν τα σύννεφα με ποσοστό 25%  και το διοξείδιο του άνθρακα με ποσοστό 20%. Ωστόσο, η θεωρία της ατμοσφαιρικής φυσικής, που χρονολογείται από τον Arrhenius (1895), έχει επισημάνει ότι ακόμα και σχετικά χαμηλές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να θερμάνουν την ατμόσφαιρα.

Οι υδρατμοί δεν ελέγχουν τη θερμοκρασία της Γης, αλλά ελέγχονται από τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία περιορίζει την ποσότητα των υδρατμών που μπορεί αυτός να συγκρατήσει. Όταν ο αέρας κορεσθεί από υδρατμούς ή όταν η θερμοκρασία του πέσει, γίνεται συμπύκνωση και οι υδρατμοί μετατρέπονται σε βροχή. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ελέγχεται από τα μη συμπυκνούμενα αέρια και κυρίως από το διοξείδιο του άνθρακα. Αν δεν υπήρχε η αύξηση των ποσοτήτων των μη συμπυκνούμενων αερίων του θερμοκηπίου, η ποσότητα των υδρατμών στην ατμόσφαιρα δεν θα είχε αλλάξει με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν οι ίδιες. Η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης των μη συμπυκνούμενων αερίων στην ατμόσφαιρα δίνει τη δυνατότητα στον ατμοσφαιρικό αέρα να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς, γεγονός που αυξάνει την επίδραση των μη συμπυκνούμενων αερίων (θετική ανάδραση). Υπάρχει όμως και η πιθανότητα η προσθήκη περισσότερων υδρατμών στην ατμόσφαιρα να έχει αρνητικό αποτέλεσμα ανάδρασης. Αυτό θα συμβεί αν οι περισσότεροι υδρατμοί οδηγήσουν στο σχηματισμό περισσότερων νεφών που ανακλούν προς το διάστημα την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία.

Οι κλιματολόγοι δεν ανησυχούν για τους υδρατμούς όσο ανησυχούν για το διοξείδιο του άνθρακα. Η απάντηση έχει να κάνει με το επί πόσο χρόνο παραμένουν αιωρούμενα στην ατμόσφαιρα τα αέρια θερμοκηπίου. Για τους υδρατμούς ο μέσος χρόνος είναι λίγες ημέρες, αλλά για το διοξείδιο του άνθρακα φθάνει ως τα 100 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η ανθρώπινη δραστηριότητα προσθέσει άμεσα ή αφαιρέσει σημαντικές ποσότητες υδρατμών από την ατμόσφαιρα, δεν θα υπήρχε σταθερή συσσώρευσή τους όπως συμβαίνει με το διοξείδιο του άνθρακα. Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό των υδρατμών στην ατμόσφαιρα καθορίζεται κυρίως από τη θερμοκρασία και κάθε πλεόνασμά τους χάνεται γρήγορα με τη συμπύκνωση. Αντίθετα, το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ πηγών και δεξαμενών αποθήκευσης και θα απαιτούσε εκατοντάδες χρόνια για να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την βιομηχανική εποχή, ακόμη και αν όλες οι εκπομπές σταματήσουν αύριο. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει όριο για το πόση βροχή μπορεί να πέσει, αλλά υπάρχει όριο για το πόσο επιπλέον διοξείδιο του άνθρακα μπορούν να απορροφήσουν οι ωκεανοί και οι άλλες «καταβόθρες» άνθρακα. 

34 σχόλια:

 1. Ένα ακόμα εξαιρετικό και, όπως πάντα, πειστικά τεκμηριωμένο άρθρο γνώσης του κ. Ζιακόπουλου. Σχετικά με τις συζητήσεις που γίνονται συχνά, τόσο στο Snow Report όσο και σε άλλα καιρικά fora, περί κλιματικής αλλαγής, η προσωπική μου άποψη είναι οτι ένα σημαντικό μέρος καιρόφιλων σχολιαστών οδηγείται στην αμφισβήτηση της θεωρίας παρορμητικά και μη ορθολογικά. Το διαπίστωσα και "από πρώτο χέρι" όταν, παλιότερα, αντάλλασα απόψεις με τους φίλους της Hellas Weather. Πίσω και κάτω από την πεισματική προσπάθεια αποδόμησης της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής, σχεδόν σε υποσυνείδητο επίπεδο, κρύβεται ο φόβος του καιρόφιλου και χιονολάτρη για την (ιδιαίτερα δυσάρεστη γι΄αυτόν) προϊούσα κατάρρευση του χειμώνα, όπως τον ξέρουμε και τον ζούμε μέχρι τώρα. Ανθρώπινη είναι βέβαια μια τέτοια καθαρά θυμική αντίδραση, αλλά "βραχυκυκλώνει" τη λογική σκέψη και οδηγεί σε μια απεγνωσμένη άρνηση της πραγματικότητας με χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μικρού παιδιού, που φοβάται οτι θα του πάρουν το παιχνίδι του. Όλοι σχεδόν εμείς οι ασχολούμενοι με τον καιρό είμαστε φαν του χειμώνα και του χιονιού, καλό θα ήταν όμως, όταν επιχειρηματολογούμε για επιστημονικά θέματα να επιστρατεύουμε τον ορθό λόγο και όχι τις επιθυμίες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ενημερωθείτε και για τις απόψεις των ρώσων επιστημόνων. Εκεί καλοπροαίρετα πάντα, θα βρείτε τα ντοκουμέντα για την άποψή τους περί σταδιακής ψύχρανσης του πλανήτη. Αν φυσικά είστε ανοικτοί και σε άλλες πλην των δυτικόφερτων τεκμηριώσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάθε επιστημονικό πόρισμα προϋποθέτει, απ΄όσο γνωρίζω, την παρατήρηση και το πείραμα. Όπου, στην περίπτωση του καιρού και του κλίματος, ως πείραμα θα πρέπει να εννοήσουμε την επαλήθευση μιάς θεωρίας με τα διαθέσιμα υπολογιστικά μοντέλα. Εφόσον λοιπόν ξεκινάμε πριν απ΄όλα με την παρατήρηση, ρωτάω και εγώ (επίσης καλοπροαίρετα): Ποιές παρατηρήσεις, ποιές μετρήσεις, ποιοί ετήσιοι η μηνιαίοι χάρτες κλιματολογικών αποκλίσεων, αποδεικνύουν τη σταδιακή ψύχρανση; Διότι από εδώ ακριβώς ξεκινάει οποιαδήποτε συζήτηση. Εκτός και αν θεωρούμε τις σχετικές διαθέσιμες παρατηρήσεις και ανακοινώσεις ...fake news, οπότε πάμε, κατά τη γνώμη μου, σε θεωρίες συνωμοσίας.

   Διαγραφή
  2. Η διάκριση, ανώνυμε φίλε μου,δεν γίνεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι δύο πιο μεγάλοι παίχτες του Βορρά είναι στο συγκεκριμένο θέμα σύμμαχοι. Ο μεν ένας θα ήθελε πολύ η στέπα του να γίνει σιτοβολώνας ο δε άλλος να συνεχίσει ανενόχλητος και αξόδευτος να καίει ορυκτά καύσιμα...

   Διαγραφή
  3. Ναι αλλά αν δε κάνω λάθος η Ρωσία έχει υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού!

   Διαγραφή
  4. Είναι θετικό ότι υπέγραψε η Ρωσία, αλλά τα γραπτά μένουν:«Mια αύξηση δύο ή τριών βαθμών Κελσίου δεν θα έπεφτε άσχημη σε μια βόρεια χώρα όπως η Ρωσία. Θα ξοδεύαμε λιγότερα σε γούνες και θα βγάζαμε περισσότερο σιτάρι» (Βλαντιμίρ Πούτιν, Environment News Service 2003).

   Διαγραφή
  5. Ο Πούτιν, όποια απόψη και αν έχει κάποιος για τις πολιτικές του, είναι νομίζω ένας ευφυής άνθρωπος. Γι αυτό και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση όταν προ ολίγων ετών διατύπωσε εκείνη την "κουφή" άποψη, οτι δηλαδή η υπερθέμανση εξυπηρετεί οικονομικά τη Ρωσία επειδή θα δημιουργήσει νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη σιβηρική στέπα. Μα ακόμα και αν η Ρωσία είχε να περιμένει ένα βραχυ-μεσοπρόθεσμο οικονομικό όφελος από την εκτόξευση της παραγωγής σταριού, σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο οικονομικό σύστημα, όπου καμιά χώρα, όσο ισχυρή και να είναι, δεν μπορεί να επιβιώσει όταν άλλες οικονομιες θα καταστρέφονται και όταν ένα νέο γιγαντιαίο κύμα "κλιματικών" μεταναστών από τις χώρες που θα πληγούν περισσότερο θα απειλεί να "αλώσει" τα πάντα, είναι προφανές οτι τα όποια οικονομικά οφέλη δε θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν το κόστος της παγκόσμιας αναταραχής και απορύθμισης. Αυτά όσον αφορά τον - κατά τα άλλα - ευφυή Πούτιν. Όσο για την ...ευφυία του Αμερικάνου ομολόγου του, στην περίπτωσή του ισχύει το "Κρείττον του λαλείν το σιγάν"...

   Διαγραφή
  6. Το κλείσιμο της τρύπας του όζοντος με την υπογραφή και την τήρηση της συμφωνίας απαγόρευσης της χρήσης των χλωροφθορανθράκων ήταν μια ευτυχής στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως, δεν είναι εύκολο να υπογραφεί και να τηρηθεί μια ανάλογη συμφωνία για το κλίμα. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ και η Ρωσία που είναι αρνητικές ή διστακτικές με το συγκεκριμένο θέμα. Πέρα από αυτό, μια απρόβλεπτη οικονονική κρίση ή μια ένταση στις περιφερειακές διενεξεις και προστριβές θα θέσει σε μεγαλο κινδυνο την υλοποίηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας.

   Διαγραφή
 3. Αλλη μια συνομωσία. Οι κακοί Αμερικανοί και οι καλοί ορθοδοξοι φιλοι Ρώσσοι που έχουν να μας πουν την αλήθεια, ενω οι κακοί Αμερικανοί ,Άγγλοι ,Γάλλοι μας λένε ψέμματα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παντα ο δασκαλος ξεκαθαριζει μεγαλα θεματα που απασχολουν τους καιροφιλους. Δυστηχως οτιδηποτε ειναι φανατικο ή εμμονικο απομακρυνει πολλα μελη που θα μπορουσαν να γραφουν στο snowforum ή και σε αλλα οχι τοσο γνωστα fora. Oταν εξηγεις την κεντρικη αποψη του επιστημονικου κοσμου και ο αλλος σου αναφερει το 1% καποιων εμμονικων με την αντιθετη αποψη καταλαβαινεις οτι κλεινεις την πορτα και λες χαιρετισματα.
  Τα σεβη μου κ.Ζιακοπουλε και καλο σας Σαβ/κο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ και εγω με την κλιματική αλλαγή οτι οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση αλλα δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τους επιστήμονες με αντισυμβατική συμπεριφορά γιατι απο την μια ψάχνουν το 1% για να λενε κατι διαφορετικο απο την αλλη κοιταζουν κατι που οι υπόλοιποι ουτε καν το υποψιάζονται...

   Διαγραφή
  2. όχι Βασίλη, πες την άποψη σου και μην κάνεις τη χάρη σε κανένα. ΟΚ, πρακτικά, στο χάος του Ίντερνετ είναι αδύνατο να μιλήσεις για οτιδήποτε χωρίς να το χαλάσει κάποιος διάττων αστήρ, από το χώρο του υπαρκτού τρολισμού.

   Διαγραφή
  3. Έχει δίκιο ο Βασίλης, Νίκο. Είναι κουραστικό και ψυχοφθόρο αυτό που περιγράφει. 'Οταν ο άλλος δε θέλει να καταλάβει ενώ μπορεί να καταλάβει... Θυμάμαι, σε δικές μου ανάλογες αναρτήσεις να παίρνω απαντήσεις και σχόλια του τύπου "μου λες δηλαδή να πω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου οτι δε θα χαίρονται το χειμώνα και το χιόνι; Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό!". Πως να συζητήσεις έτσι;

   Διαγραφή
  4. έχεις την αίσθηση της ματαιότητας, σύμφωνοι (μια ματιά στην παρούσα σελίδα αρκεί). όμως αφενός πρέπει να αγωνίζεσαι για αυτό που πιστεύεις (ειδικά σ ένα τόσο σοβαρό θέμα, στο πιο σοβαρό και καθολικό) και αφετέρου δεν πρέπει να καταπιέζεις την ανάγκη σου για επικοινωνία, σ ένα έτσι κι αλλιώς αρκετά καταθλιπτικό και αποξενωτικό κόσμο.

   Διαγραφή
 5. Μεγαλύτερος φασισμός από αυτό που λες Βασίλη δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίθετη άποψη για να μην αναγκαστούν κάποιοι να φύγουν από μια ομάδα επειδή διαφαίνεται διαφωνία; Που ξανακούστηκε αυτό; Κι αν δεν παρακολουθώ πολύ τα καιρικά σαιτ, καταλαβαίνω ότι γενικά σηκώνεται κουρνιαχτός για το θέμα και δεν βγάζεις συμπέρασμα.
  Ο κ.Ζιακόπουλος ως εξαίρετος μετεωρολόγος, λέει πραγματικά ενδιαφέρουσες απόψεις, αλλά πάντα στην δράση υπάρχει και η αντίδραση και τα στοιχεία περί την κλιματική αλλαγή με τον τρόπο που εκπορεύεται από πολιτικούς, έχει να κάνει με καθαρά οικονομικούς λόγους αφαίμαξης του πληθυσμού και αυτό φωνάζει. κανείς από αυτούς που φωνάζουν και φτιάχνουν ως και υπουργεία κλιματικής αλλαγής στα κράτη (χιλιάδες χρόνια χρειάζονται για να εκτιμηθεί μια περίοδος).
  Γι αυτό και σε πρόσφατη δημοσκόπηση στην Αμερική και με τόση πληροφόρηση, το 50% σχεδόν του συνολικού πληθυσμού, δεν θα έδινε ούτε ένα δολάριο υπερ της κλιματικής αλλαγής.
  Η επιστημονική κλιματική αλλαγή που περιγράφεται στα λόγια του κ.Ζιακόπουλου είναι μια ορθή επιστημονική άποψη και θέση, πάνω στην οποία μπορείς να συζητήσεις επί ώρες, για το πόσο ανθρωπογενή, ή ηλιακή ή ο,τιδήποτε άλλο είναι. Η πολιτική κλιματική αλλαγή που εκπορεύεται από διάφορα κέντρα, ουδεμία σχέση έχει με τα υπόλοιπα. Κατά το δοκούν παρουσιάζεται, όπως παλιότερα και η ψύχρανση, ή τώρα από Ρώσους επιστήμονες όπως ανέφερε ένας φίλος πιο πάνω.

  Με τιμή,

  Νίκος Γεω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Νίκο, η λέξη "φασισμός" προσβάλλει και τον Βασίλη και όλους μας εδώ μέσα. Δεν είπε κανένας να μην ακούγονται ή να μη γράφονται οι αντίθετες απόψεις. Πάντα όμως με επιχειρήματα που να έχουν αντικειμενική (επιστημονική) βάση. Όταν αυτό δεν υπάρχει, δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε. Καλό βράδυ.

   Διαγραφή
 6. πρακτικά έχουμε καβατζάρει τον 1 βαθμό και πάμε για τον επόμενο. θα ξαναπροτείνω το ντοκυμαντέρ Home (2009 νομίζω) και θα ξανατονίσω, στα πολύ ενδιάφεροντα που γράψατε όλοι, το μοντέλο ανάπτυξης (ευφημισμός) που κακοποιεί τη Γη, του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου, ως θύτη και θύμα.

  καλό Σαββατόβραδο
  απ τα ψιλοβροχερά Τρίκαλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό με το μοντέλο "ανάπτυξης" ξαναπέστο!

   Διαγραφή
  2. Τωρα καταιγιφορα Νικο!

   Διαγραφή
 7. Να ξεφύγω λίγο από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, (Για μένα η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και χρόνο με τον χρόνο είναι όλο και πιο εμφανής) και να πω κάτι που δεν μου αρέσει στην επερχόμενη έλευση του χαμηλού (όχι της δευτέρας). Με τα σημερινά τρεξίματα των μοντέλων εκεί που βγαίνει η αποκοπή θα έλεγα ότι δεν ευνοείτε η αττική. Κάτι άλλο που με ανησυχεί είναι ότι το χαμηλό θα στροβιλίζεται στην περιοχή της Σικελίας για 2 σχεδόν μέρες μιας και ο εμποδιστής στα ανατολικά θα το "φρενάρει" και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσει αρκετά από την δυναμική του όταν αποφασίζει να κινηθεί ανατολικότερα. Μιλάω πάντα για αττική. Στην δυτική Ελλάδα τα καλά και συνεχόμενα νερά! Κάλο σαββατοκύριακο σε όλους. Αλέξανδρος Μήτσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για να πούμε και τα του καιρού στα Γιάννενα μέχρι στιγμής έχουμε 43 χιλιοστά βροχής και πολλές ηλεκτρικές εκκενώσεις http://penteli.meteo.gr/stations/ioannina/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το 93,2 χιλιοστά βροχής στην Κόνιτσα ισχύει ή πότισε κάποιος τον κηπο του και το νερο έφτασε μεχρι τον μετεωρολογικό σταθμό ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δε φτάνει που είστε τα υετικά paradise papers, προκαλείτε κιόλας..

   (Δημήτρη, ανέβασε λίγο τις μιζούλες του 10άρικου που στέλνεις ανατολικότερα και είμαστε ΟΚ)

   Διαγραφή
 10. Ο... καιρός γαρ εγγύς!
  Το (σχετικά άμεσο) μέλλον θα δείξει πού θα γείρει η πλάστιγγα.
  Ο κ.Ζιακόπουλος εκτιμά ότι σκοπιμότητες εκατέρωθεν (Αμερική, Ρωσία) διατυπώνουν άποψη για το κλίμα (περί κατανάλωσης καυσίμων στη Δύση και γουνών ανατολικότερα). Το κλίμα της γης όμως επηρεάζεται κι απ'ότι συμβαίνει σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Είμαστε τόσο σίγουροι γαι το ποιοί παράγοντες κάνουν εκεί "κουμάντο";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πραγματα τα οποία η επιστήμη έχει απαντήσει δεν δικαιούται κάνεις να αναμιχθεί ειδικά αν δεν είναι καν επιστήμονας και σκορπάει την αμφισβήτηση στο γενικό πληθυσμό.

  Το βλέπουμε μέ το χαμό που γίνεται με τα εμβόλια και πόσο καταστροφικη είναι η "διατύπωση" απόψεων. Δεν δικαιούσαι να διατυπώσεις άποψη για κάτι το οποίο σαφώς έχει απαντηθεί απ την επιστήμη.
  Αν θες να διατυπώσεις αντίθετη άποψη δεν θα είναι η δικιά σου θεώρηση , αντίληψη. Θα είναι μελέτη που θα πάει κόντρα στις προηγούμενες μελέτες. Γιατί κι οι χιλιάδες επιστήμονες που απέδειξαν αυτό το κάτι ,κι αυτοί με μελέτες το απέδειξαν. Δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν. Σαν να κάνει ζέστη , άρα έχει αυξηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία.
  Μόνο έτσι δικαιούται κάποιος να πάει κόντρα.

  Άποψη μπορεις να έχεις για το αν σ αρέσουν τα σουβλάκια με τζατζίκι ή με τυροκαυτερη, αν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ωραίο ή όχι και τι είδους δέντρα έπρεπε να φυτέψουν, αν σ αρέσει η παραλία με βότσαλα ή με άμμο. Για τέτοια θέματα. Όχι έχω εγώ μια άποψη που πάει κοντρα με αποτελέσματα μελετών χιλιάδων ανθρώπων που έβγαλαν τα μάτια τους για να τα βρουν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις δίκιο φίλε.τα επιστημονικά δεδομένα δεν πρέπει να αμφισβητούνται.ομως για να πεισθούν οι περισσότεροι, θέλουν απτές αποδείξεις.οσοι διανύουμε την τέταρτη δεκαετία της ζωής μας και βάλε,τις έχουμε.βλεπουμε την διαφορά,σε τόσο λίγο χρόνο και αυτό είναι τρομακτικό.οι νεότεροι όμως δεν έχουν μέτρο σύγκρισης.πως θα πείσουμε τα παιδιά μας ότι αυτό που θα ζουν ως «κανονικό»,δεν είναι.νομιζω πως όταν υπαρχει διαφωνία περί κλιματικής αλλαγής,όπως προηγουμένως,θα πρέπει πρώτα να γίνεται η ερώτηση «ποτέ γεννηθηκες;»

   Διαγραφή
  2. Τυχαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη η αμφισβήτηση κρατούσας άποψης ή θεώρησης με επιχειρήματα, να αποτελεί το "must" στις επιστήμες. Μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε ευθεία αντιδιαστολή με το απώτερο παρελθόν μας, η υπεράσπιση κατεστημένων απόψεων, αποτελεί ασφαλή τρόπο να διαιωνίζεται η εξουσία ή η κατοχή θέσης ευθύνης προσώπων

   Διαγραφή
 12. Οι απόψεις έχουν διατυπωθεί σε επιστημονικά έντυπα και σε συνέδρια. Αρκεί να είναι κάποιος πραγματικός αναζητητής της αλήθειας για να ψάξει να τις βρει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μα οι αποδείξεις υπάρχουν. Το ότι οι στατινες πχ κάνουν καλό στη καρδιά και έχουν μειώσει τη θνητότητα από καρδιαγγειακά συμβατά ,είναι εκεί. Υπάρχουν. Είναι κάτι εκατοντάδες η και χιλιάδες σελίδες των προηγούμενων μελετών , με κάτι περίεργους στα μάτια μας τύπους μαθηματικων που οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να καταλαβουμε. Τι άλλες αποδειξεις χρειαζόμαστε;

  Το προβλημα δεν είναι οι αποδείξεις αλλά αυτός που αμφισβητεί και είναι άσχετος με αυτές τις εκατοντάδες σελίδες.
  Εμπιστοσύνη χρειάζεται κι όχι καχυποψία.

  Αυτές τις σελίδες κάποιοι τις έλεγξαν. Γραμμή γραμμή. Εξίσωση προς εξίσωση. Και είπαν σ αυτόν που τις κατέθεσε. Οκ. Δίκιο έχεις. Έβγαλες ένα σωστό συμπέρασμα.

  Πώς να πάω τώρα εγώ ο άσχετος και να πω ότι όχι. Κάνουν λάθος όλοι αυτοί.
  Δύο τρόποι υπάρχουν.
  Ο πρώτος τρόπος είναι να πω ότι αυτές οι εκατοντάδες σελίδες έχουν στο τάδε σημείο λάθος αλλά αυτό προϋποθέτει να έχω τη γνώση σε μεγάλο βαθμό και ο δεύτερος τρόπος είναι να πω: "Οκ. Δεν με νοιάζουν τι λένε οι εκατονταδες σελίδες σας αλλά εγώ νομίζω ότι αυτοί που έγραψαν τις σελίδες αυτές ήταν πληρωμένοι απ τις φαρμακοβιομηχανίες που πουλάνε τις στατινες ώστε να κονομανε" .

  Αυτό ακριβώς κάνουν κι όσοι αμφισβητούν την κλίματικη αλλαγή. Χρησιμοποίησα το παράδειγμα με τα φάρμακα για να το καταλάβουμε καλυτερα.

  Το να χρησιμοποιείς αυτή τη δευτερη μέθοδο για να πας κόντρα σ ένα συμπέρασμα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας δείχνει για μένα.... καλύτερα να μη πω τι δείχνει.

  Και το προβλημα δεν είναι ο αμφισβητίας. Το πρόβλημα είναι ότι έχει φωνή που μέσω του Ίντερνετ φτάνει σε άλλους.
  Πχ με τα εμβόλια δείτε τι γίνεται. Εξάρσεις ιλαράς σε διάφορες χώρες. Σε κοινωνίες όπου θα περίμενες να μην πιστεύουν αυτές τις φωνές στο ιντερνέτ. Κι όμως. Σε κάθε κοινωνία είτε αυτή λέγεται Ελλάδα είτε Γαλλία πχ έχουν διεισδυτικότητα τέτοιες απόψεις. Πρώτον διότι υπάρχουν παντού ευκολόπιστοι και δεύτερον διότι αυτός ο δεύτερος τρόπος αμφισβήτησης γαργαλαει τα ταπεινά ένστικτα του ανθρώπου. Του λέει. Είσαι κάποιος.Εισαι σπουδαίος.Βγαλε γλωσσα. Μιλα. Μην είσαι κορόιδο. Σε εκμεταλλεύονται.

  Θα μου πεις. Οκ ο αμφισβητίας των εμβολίων προκαλεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία διασπειρωντας την " άποψη" του . Ο αμφισβητίας της κλιματικής αλλαγής τι πρόβλημα δημιουργεί;

  Κι όμως δημιουργεί. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι παγκόσμιο. Σε σχέση με την ιλαρά την πολιομυελίτιδα που μπορούν να αφορούν κοινωνιες εκατομμύριων πληθυσμου , η κλιματική αλλαγή αφορά δισεκατομμύρια. Είναι ακόμα πιο ευρεία η βάση του πληθυσμού που αφορά.
  Για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, χρειάζονται αποφάσεις παγκόσμιας κλίμακας. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι λαοί το χωνέψουν και το απαιτήσουν.

  Γι αυτό όλοι οσοι αντιλαμβανόμαστε τα παραπάνω θα πρέπει να απομονώνουμε τις απόψεις αυτές που είναι κραυγαλέα απίθανες.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να είστε καλά όσοι στηρίζετε τις κρατούσες απόψεις περί εμβολίων.
   Τι θα έκανε χωρίς εσάς ένας Γκαίητς και οι συν αυτώ...
   Τόσα καταγεγραμμένα περιστατικά πρόκλησης αυτισμού περνούν δίπλα σας. και μιας και αρέσκεσθε στα επώνυμα και αποδεκτά, η υπόθεση του υιού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σας λέει κάτι; Χρειάζονται μάτια για να βλέπει και αυτιά για να κούει κάποιος...

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς για μένα, φίλε μου, έχω μείνει στα χρόνια του Εμπεδοκλή (495 π.Χ. - 435 π.Χ.), ο οποίος για να μπορέσει να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, έκανε πειράματα, θεωρώντας ότι μόνο με τη γνώση που βασίζεται στις παρατηρήσεις μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια της αντίληψης που έχουν οι αισθήσεις μας και να ανακαλύψουμε την αλήθεια.

   Διαγραφή
  3. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας. Αν μάλιστα βασιζόμαστε σε γνώση που έρχεται από τεκμηριώσεις τρίτων και όχι δικές μας, οφείλουμε να αναζητούμε πληροφόρηση από διαφορετικές πηγές, ώστε να είμαστε πιό κοντά και να θεραπεύουμε πάντα την αλήθεια. Ο Θείος Σωκράτης δια της μαιευτικής προσέφερε στον συνομιλητή του το δώρο της αλήθειας, απομακρύνοντας τις διαστροφές και παρακάμπτοντας τα ανθρώπινα πάθη. Αυτή η τακτική του κέντριζε τις ανθρώπινες αδυναμίες γι αυτό και τον οδήγησαν οι τρεις κατήγοροί του στο θάνατο. Προτιμώ να μην εφησυχάζω στις καθεστηκυίες αντιλήψεις.
   Σέβας

   Διαγραφή
  4. Προφανώς η κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης είναι συλλογικό ανθρώπινο επίτευγμα. Όμως, για να μην μπλέκουμε με πολλές "αλήθειες" κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι για την ανάπτυξη της επιστήμης έθεσαν αυστηρά πλαίσια. Ο Εμπεδοκλής και κάποιοι άλλοι πρόγονοί μας έκαναν την αρχή, αλλά το πρώτο μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση αυτή το έκανε ο Φράνσις Μπέικον ή Βάκων (1561-1626), για να ακολουθήσουν ο Καρτέσιος και ο Γαλιλαίος. Η βασική θέση του Φράνσις Μπέικον ήταν ότι η πρόοδος των επιστημών εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις: την αντικειμενική, δηλαδή την επιστροφή στην εμπειρία και τη φυσική φιλοσοφία και την υποκειμενική, δηλαδή την απελευθέρωση της σκέψης από όλα τα είδωλα. Δύο ακόμα φράσεις. Για την επιστήμη καθεστηκυίες αντιλήψεις είναι αυτές που έχουν περάσει επιτυχώς τις αυστηρές εξετάσεις της. Τέλος, να πω ότι ασφαλώς υπαρχουν πολλές ακόμα αβεβαιότητες αναφορικά με τη λειτουργία του κλιματικού συστήματος της Γης και πολύ ερισσότερο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια.

   Διαγραφή