Γραμμή λαίλαπας στο Αιγαίο

23-1-2015: Γραμμή λαίλαπας στο Αιγαίο
Πηγή: http://www.sat24.com/g


Πρότυπο δημιουργίας γραμμής λαίλαπας στο θερμό τομέα μιας
ύφεσης σε σχετικά μεγάλη απόσταση από το ψυχρό μέτωπο

"Ο όρος γραμμή λαίλαπας αναφέρεται σε καταιγίδες που είναι οργανωμένες κατά μήκος μιας γραμμής ή ζώνης και συνοδεύονται από ισχυρούς ριπαίους ανέμους. Στα μέσα γεωγραφικά πλάτη συνήθως η γραμμή λαίλαπας σχηματίζεται στο θερμό τομέα των μετωπικών υφέσεων σε απόσταση 100 έως 300 χιλιομέτρων μπροστά από το ψυχρό μέτωπο. Υπάρχει ακόμη συζήτηση για το πώς ακριβώς σχηματίζονται οι παραπάνω προμετωπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η δημιουργία της γραμμής λαίλαπας συνδέεται με την κυματοειδή μορφή που παίρνει η ροή του αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα μπροστά από το ψυχρό μέτωπο, όπως συμβαίνει στην υπήνεμη πλευρά μιας οροσειράς με τα κύματα όρους." (Από το βιβλίο ΚΑΙΡΟΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Τόμος Ι Η γνώση)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου