Λα Νίνια: η υποθερμία του ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού

Ο όρος Λα Νίνια (Το Μικρό Κορίτσι) χρησιμοποιείται από τους Μετεωρολόγους σε αντιδιαστολή με το Ελ Νίνιο για την περίπτωση που οι θερμοκρασίες των νερών του ανατολικού τροπικού Ειρηνικού είναι χαμηλότερες του κανονικού. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου Λα Νίνια, τα ρεύματα των ανέμων και των ωκεανών κινούνται με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση θερμών νερών στην περιοχή της Ινδονησίας. 
Λόγω της παρατηρούμενης αστάθειας της ατμόσφαιρας, σημειώνονται περισσότερες βροχές στην εν λόγω περιοχή (βλέπε διπλανό σχήμα). Στην περίπτωση αυτή ο Δείκτης Νότιας Ταλάντωσης είναι θετικός. 
     Επειδή το φαινόμενο Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση καλύπτει περίπου το 10% της επιφάνειας της γης, κάθε αλλαγή στο ισοζύγιο ενέργειας που προκαλείται με την άνοδο της θερμοκρασίας στα νερά του Ειρηνικού έχει αντίκτυπο ακόμα και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τον Ειρηνικό. Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις εμφανίζονται ως ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάντως, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες, η επίδραση του Ελ Νίνιο στον καιρό της Ευρώπης δεν είναι ιδιαίτερα σαφής.
  Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση, που είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα παραδείγματα αλληλεπίδρασης ωκεανού και ατμόσφαιρας σε πλανητική κλίμακα, παρακολουθείται συστηματικά σε όλο τον κόσμο με την εγκατάσταση περισσότερων Μετεωρολογικών Σταθμών και χρησιμοποιείται στα μοντέλα των εποχικών προγνώσεων και των κλιματικών αλλαγών.


(Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΙΡΟΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Τόμος ΙΙ «Η πρόγνωση») 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου