Βρέχει λιγότερο ή περισσότερο με βορειοαφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα;

Βορειοαφρικανική σκόνη πάνω από τη Μεσόγειο στις 1-2-2015
Πηγή: http://earthobservatory.nasa.gov/
NaturalHazards/view.php?id=85218
Η μεταφορά σκόνης από τη βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τη χώρα μας ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους μήνες. Πέρα από τις άλλες επιπτώσεις του φαινομένου, ένα ερώτημα που με απασχολεί από παλιά είναι ο τρόπος με τον οποίο η σκόνη επιδρά στη δημιουργία του υετού (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.). Η δημιουργία υετού τόσο από τα θερμά όσο και από τα ψυχρά νέφη είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μετεωρολογικό θέμα, η κατανόηση του οποίου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ορισμένα κενά στις γνώσεις μας. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για το ζήτημα αυτό πρέπει να ανατρέξει στη Φυσική των Νεφών, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται ο σχηματισμός των νεφών και η δημιουργία υετού.  

Τα βασικά σημεία της Φυσικής των Νεφών δίνονται με απλό τρόπο σε τριάντα πέντε σελίδες στο βιβλίο ΚΑΙΡΟΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Τόμος ΙΙΙ «Ο έλεγχος». Από το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το παρακάτω απόσπασμα που αναφέρεται στην επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων στη δημιουργία του υετού: «Η ύπαρξη αυξημένου αριθμού πυρήνων συμπύκνωσης στο εσωτερικό ενός νέφους οδηγεί κατά κανόνα στη δημιουργία πολλών νεφοσταγόνων μικρής διαμέτρου. Οι νεφοσταγόνες αυτές, αν δεν εξατμι­στούν, αργούν να εξελιχθούν σε σταγόνες βροχής. Ακόμα, όμως, και αν τελικά δημιουργηθεί υετός, η διάρκεια και η έντασή του δεν θα είναι σημαντικές. Τα πα­ραπάνω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους μετεωρολόγους που καλούνται να προβλέψουν τον υετό στη χώρα μας με αυξημένες συγκεντρώσεις βορειοα­φρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Πέρα από αυτό, οι κόκκοι της σκόνης που φθάνουν στη μέση τροπόσφαιρα απορροφούν το ηλιακό φως με αποτέλεσμα τη θέρμανση του περιβάλλοντος. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, ο θερμότερος αέρας στα μέσα και μεγάλα ύψη της τροπόσφαιρας αναστέλλει την ανάπτυξη των καταιγιδοφόρων νεφών. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξέ­λιξη των πραγμάτων μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προανα­φέρθηκε. Για παράδειγμα, όταν με τα ισχυρά ανοδικά ρεύματα ενός σωρείτη με­ταφερθεί στα μέσα και ανώτερα τμήματά του τεράστιο πλήθος υδροσταγονιδίων και νεφοσταγόνων, είναι πιθανό τα μεγάλα ποσά της λανθάνουσας θερμότητας που θα απελευθερωθούν από την παγοποίηση των παραπάνω υδρομετεώρων να ενισχύσουν σημαντικά την κατακόρυφη ανάπτυξη του νέφους και ο σωρείτης να εξελιχθεί σε σωρειτομελανία, ικανό να δώσει μεγάλα ποσά βροχής»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου