Το υετικό μονοπάτι

Πηγή: http://www.weatheronline.co.uk
Ενώ δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε πώς το μοντέλο φτιάχνει το πονηρό του υετικό μονοπάτι, εμείς θέλουμε να κάνουμε πρόγνωση καλύτερη από αυτό! Τρομάρα μας! 

1 σχόλιο: